Mesajı Okuyun
Old 12-11-2021, 22:21   #2
Doç. Dr. Özge Yücel

 
Varsayılan

Sayın Katılımcı,

Velayet kullanma yetkisi size bırakıldığı için muayene veya aşı randevusu için çocuğunuzun babasının rızası aranamaz.

Bu uygulama Türk Medeni Kanunu'na da Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine de aykırıdır.

Yönetmeliğe göre "Anne ve babanın boşanması hâlinde velâyet hakkı üzerinde bırakılmayan taraf, çocuk ile velinin faydası gözetilmek suretiyle kişisel verilerin korunması mevzuatına uygun şekilde ve Genel Müdürlükçe belirlenen sınırlar çerçevesinde çocuğa ilişkin sağlık verilerine erişebilir."

Bu nedenle Sağlık Bakanlığına resmi olarak imzalı dilekçeyle bu yasal dayanağı olmayan uygulamaya son verilmesi için başvuru yapmanızı, 30 gün içinde yanıt verilmemesi halinde ret sayılacağı için idare mahkemesinde iptal davası açmanızı öneririm. İdarenin yapması gereken bir şey olduğu halde yapmaması da bir karar sayılmaktadır.

İdare mahkemesinde açılan dava sonuçsuz kaldığı takdirde salt hak ihlalinin tespiti amacıyla ve tazminat için Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulunabilirsiniz.

Haklarınızı kullanırken bir avukata başvurmanızı, mali gücünüz elvermediği takdirde bulunduğunuz yerdeki baronun adli yardım birimine başvurmanızı öneririm.