Mesajı Okuyun
Old 07-10-2021, 14:49   #1
Tolgahan Sarı

 
Mesaj 1982 senesinde mera olarak hazineye tescillenen yerin vasfına itiraz?

Öncelikle herkese merhabalar.

Tapulu yeri kadastro 1982 yılında mera olarak vasıflandırıp maliye hazinesi lehine tescillemiş. Kök tapu malikleri kadastro tespitindeki mera vasfına itiraz etmek istiyorlar. Aşağıdaki Yargıtay kararını buldum sanırım bizim için durum hiç iç açıcı değil.

---

T.C.
YARGITAY
8. Hukuk Dairesi
Esas No: 2005/2005
Karar No: 2005/2529
Karar Tarihi: 31.03.2005

Dava konusu 218 numaralı parselin kadastro tutanağı 19.10.1988 tarihinde kesinleşmiş ve taşınmaz mera olarak sınırlandırılarak özel siciline yazılmıştır. 3402 sayılı Kanunun 12/3. maddesine göre, kadastro tutanaklarındaki sınırlandırma ve tespitlere, tutanakların kesinleştiği tarihten itibaren on yıl
geçtikten sonra kadastrodan önceki hukuki sebeplere dayanarak itiraz olunamaz ve dava açılamaz.

----

Bu durumda bizim yapabileceğimiz, izleyebileceğimiz bir yol var mı? Ne yapabiliriz? Şimdiden yanıtlarınız için teşekkür ederim.