Mesajı Okuyun
Old 19-03-2009, 04:32   #12
Tuğçe AYMEN

 
Varsayılan

Arkadaşlar mümkün olduğunca Yargıtay kararları ile birlikte görüşlerimizi açıklarsak daha faydalı olur.
Sayın Yeshilim,
Açıklamalarımı Yargıtay kararlarıyla destekleyerek yapmak yerine kanun maddelerine dayandırmanın daha sağlıklı olacağını düşünüyorum. Uygulamada bazen yargıtay kararları kanun maddelerinin de önüne geçmektedir. Maalesef ki bizler de yazdıklarımızı hep yargıtay kararları ile destekleme çabasına girmekteyiz. Ancak çok değerli bir hocam iyi bir hukukçu olabilmek için herşeyi sorgulamak gerektiğini belirtmişti. Örneğin bir yargıtay kararı her zaman doğru olmayabilir. Nitekim bunun örneklerini görmek çok da zor olmasa gerek. Dolayısıyla bir yargıtay kararını okuduğumuzda, bunu sorgulamadan hemen kabul eymemeliyiz.
Somut olayda yargıtay tarafından keşideciye yüklenen ispat yükü esasında hamilin üzerine düşmektedir. "Bir sebepsiz zenginleşmenin varlığını,davacının yani hamilin ispat etmesi gerekir. Bu hususta, bir zenginleşmenin varlığının kabulüne yeterli vakıaların varlığını göstermek kafidir. bunları çürütmek için, davalının mevcut hukuki ilişkileri açığa kavuşturması gerekir." (Fırat ÖZTAN, Kıymetli Evrak Hukuku, s.927). Diğer yandan çekin hatır olarak verildiği düşünüldüğünde keşidecinin sebepsiz zenginleştiğinin ispatı mümkün olmayacaktır. Dolayısıyla bırakın önce hamil sizin sebepsiz olarak zenginleştiğinizi ispat etsin.