Mesajı Okuyun
Old 18-03-2009, 14:33   #10
Av. İbrahim YİĞİT

 
Varsayılan keşke ıspat yükü karşıda olsaydı fakat ıspat yükü keşidecide

T.C.
YARGITAY
19. Hukuk Dairesi

E:2007/6282
K:2008/1117
T:13.02.2008

KIYMETLİ EVRAK HUKUKU
ÇEK NİTELİĞİNİN YİTİRİLMESİ
HAMİLİN HAKLARI
NEDENSİZ ZENGİNLEŞME

Özet
Süresinde ibraz edilmemesi sebebiyle kambiyo hukukundan doğan haklar yitirilmiş ise de; çek hamili keşideciye karşı sebepsiz zenginleşmeden doğan alacak davası açabilir. Bu davada keşidecinin sebepsiz zenginleşmediğini kanıtlaması gerekir.