Mesajı Okuyun
Old 27-06-2013, 22:35   #4
manolimato_06

 
Varsayılan

Umarım işinize yarar;
YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ E. 2000/16851 K. 2000/17397

Takip borçlusu firma ile davalı T. V.... Bankası arasındaki ilişki, teyitli akreditif ilişkisidir. Bu ilişkide alacağın akreditif bankası olan davalı T. V.... Bankası nezdinde doğması için, lehdar tarafından öncelikle teyit bankasına başvurulmalı, herhangi bir nedenle ödeme yapılmaması halinde akreditif bankasına başvurulmalıdır. Akreditif lehdarı takip borçlusu, doğrudan akreditif bankası olan davalı T. V.... Bankasına başvurmuştur. Bu durumda akreditif bankası nezdinde lehdarın akreditif alacağı henüz doğmamış olduğundan, davalı T. V.... Bankasının birinci haciz ihbarnamesine itirazı yerinde olup, gerçek dışı bir bildirim sözkonusu değildir.

YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ E. 2010/32479 K. 2011/13903

ÖZET : Borçlunun Belediye Başkanlığı ile yapılan toplu konut inşaatı ile ilgili olarak yaptığı arsa bedeli karşılığı kat verilmesi sözleşmesinden doğmuş ve doğacak alacaklarının 89/1 ihbarnamesi gönderilerek haczine karar verilmiştir. Borçlunun henüz doğmamış ve haciz tarihinde borçlu adına tahakkuk edip etmeyeceği bu aşamada bilinmeyen hak ve alacaklarının haczi mümkün değildir.