Mesajı Okuyun
Old 17-03-2005, 06:46   #1
Av. Hulusi Metin

 
Varsayılan Ceza Hukukunda Direnme Ve İtiraz

Bir yazarın TCY'nin 312. maddesinin 2. fıkrasına göre aldığı hapis cezasını 8. Ceza Dairesi, 2'ye karşı 3 üyenin oyuyla onamıştı. Dairenin kararına yapılan itirazı, Ceza Genel Kurulu Şubat ayında, 13'e karşı 14 üyenin oyuyla kabul etmişti. Böylece kurul, yerel mahkemenin mahkûmiyet kararını da bozmuştu.

Aynı 8. Ceza Dairesi bir başka yazar hakkında ise, aynı suçtan verilen hapis cezasını, bozmuştu. Ancak, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı karara itiraz ederek, yerel mahkemenin mahkûmiyet kararının onanması yönünde görüş bildirdi. Kurul da itirazı kabul ederek, yazarın mahkûmiyetini 4'e karşı 24 üyenin oyuyla onadı (Basından).

Her iki olayda Ceza Genel Kurulu, “itiraz” üzerine karar vermiş olduğuna göre;
1.İtiraz üzerine verilmiş olan kararların yerel mahkemenin “mahkûmiyet” ve “beraat” kararlarına etkisi nedir ?
2.İtiraz üzerine verilmiş olan kararların bağlayıcılık ve örnek olma özelliği var mıdır ?
3.CMUK. ile CMK. Arasında bu konuda bir fark var mıdır ?

Saygı ve sevgilerimle