Mesajı Okuyun
Old 05-11-2010, 11:36   #8
chveneburi

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan enginer
Arkadaşlar,

Sigortalı olmayan kişilerin kazaları iş kazası tanımına girmez!
Bilirkişilik olayına hukuk adamlarının daha fazla ilgi göstermesi uygun olacaktır.
Saygılar.

Sayın Enginer,
Bilirkişi raporlarının içeriğinin nasıl olması gerektiği hususundaki görüşlerinize katılmakla birlikte iş kazasının tanımı konusunda "Sigortalı olmayan kişilerin kazaları iş kazası tanımına girmez!" tespitinize katılamıyorum. Zira bir kazanın iş kazası sayılabilmesi için öncelikle kazaya uğrayanın her şeyden önce SSK md. 2 anlamında sigortalı olması gerekir. Ancak bir olayın iş kazası sayılması için sigortalı olma şartı, kuruma bildirilmeyen işçinin iş kazasına uğramayacağı anlamına gelmez.
SSK'nın 10.maddesi " Sigortalı çalıştırılmaya başlandığının süresi içinde Kuruma bildirilmemesi halinde bildirgenin sonradan verildiği veya sigortalı çalıştırıldığının Kurumca tesbit edildiği tarihten önce meydana gelen iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hallerinde ilgililerin sigorta yardımları Kurumca sağlanır." hükmünü içermektedir. Buna göre sigortasız çalıştırılan işçilerin geçirmiş olduğu kazalar da kurumca tespit olunması halinde iş kazası olarak değerlendirilir.
Saygılarımla,