Mesajı Okuyun
Old 30-10-2017, 22:13   #46
Yücel Kocabaş

 
Varsayılan

(Mare Nostrum)'un sorusu hakkında;

1.) Parasal değerler; miras bırakanın ölüm tarihi itibariyle bilirkişi tarafından tespit edildikten sonra ,bölünmez taşınmazlar hakkında tercih hakkı davalı tarafa sorulacaktır. Güncel değerler ise ; bilirkişinin ölüm günü itibariyle bulduğu değerlere karar gününe (tercih hakkının kullanıldığı güne ) kadar geçen süre içindeki toptan eşya fiyat endeksleri ile, bu süre içinde oluşan nitelik ve imar değişikliği gibi fiyata etkili özel unsurlar dikkate alınıp eklenerek bulunacak miktarlardan ibarettir.

Dolayısı ile davalının tercih hakkını kullanırken taşınmazların ve tenkisi gereken miktarın parasal değeri yönünden bir bilgiye sahip olduğu varsayılabilir. Bence Yargıtayca kararlı olarak uygulanan bu kuralın eleştirilecek bir yönünün bulunmaması gerekir. Eleştirsek dahi, bizim kişisel görüşümüzün yargıtayın bu yerleşik uygulaması karşısında davaya bir yarar sağlamayacağını düşünüyorum.

2.) Davalı verilen süreye rağmen tercih hakkını kullanmaz ise yine yerleşen içtihata göre, Cumhur Bey'in belirttiği gibi tercih hakkı davacıya geçer.