Mesajı Okuyun
Old 02-08-2016, 15:54   #32
Av. Ahmed EKMEN

 
Varsayılan

Merhaba Tuğçe Hanım,

Öncelikle gerekli teminatı yatırdığınız takdirde ihtiyati haciz kararı alabilirsiniz. Ancak elinizde geçerli bir senet var ise ilamsız takip yerine kambiyo takibi (Örnek 10) yolunu seçmeniz sizin için daha avantajlı olacaktır.

Son iki sorunuzun cevabı ise evet; borçlunun miras payına haciz koyabilir ve aşağıdaki maddede belirtilen şartlar oluşur ise tenkis davası açabilirsiniz.

TMK Madde 562-Mirasbırakan, tasarruf edebileceği kısmı aştığında, saklı payı zedelenen mirasçı, iflâsı hâlinde iflâs dairesinin veya mirasın geçtiği tarihte kendisine karşı illerinde ödemeden aciz belgesi bulunan alacaklıların ihtarına rağmen tenkis davası açmazsa, iflâs idaresi veya bu alacaklılar, alacaklarının elde edilmesi için gerekli olan oranda ve mirasçıya tanınan süre içinde tenkis davası açabilirler.