Mesajı Okuyun
Old 04-03-2011, 13:14   #5
Av.Ayşe Öcalan

 
Varsayılan

Vekaletnamede kefalete ilişkin yetki kesinlikle olmalıdır. Borçlar Kanundaki özel yetkileri tahdidi değil tadadi olarak değerlendirmek gerekir.
BK.m.38'e göre Yetkisi olmaksızın veya yetki sınırlarını taşarak başkası adına hukuki işlem yapan kişinin yaptığı akde, yetkisiz temsil olunan tarafından icazet verilmedikçe bu akit temsil olunanı bağlamaz. Bu durumda bu akde dayanarak hak talebinde bulunacak olan tarafın, yetkisiz temsil olunandan muayyen bir müddet içinde akde icazet verilip verilmeyeceğini beyan etmesini talebe hakkı bulunup; bu süre içinde icazet verildiğinin bildirilmemesi durumunda o kimse akitle ilzam olunamaz. Konuya ilişkin Yargıtay kararlarını yakın zamanda ekleyeceğim.