Mesajı Okuyun
Old 01-02-2011, 11:49   #4
av.kadirpolat

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan HASAN CAHİT
değerli meslektaşlarım.Müvekkil tutuklu bulunduğu sürede a şahsına bir vakletname veriyor.Bu vekaletnamede her konuda verilmiş çok geniş bir vakletname.Bu vekaletnamede "kendi nam ve hesabına bankadan borç para almaya vb yetkiler vermişti.A şahsı kendi adına ve şirketi adına bankadan kredi çekiyor ve müvekkili de vekaletnameye binaen kefil olarak gösteriyor.Buzun üzerine borç ödemiyor ve müvekkile takip yapılıyor.Biz de vekalette kefil için özel yetki verilmediğini belirterek itiraz ediyoruz.Borçla kanununda özel yetki halleri düzenlenmiştir.Fakat kefillik için bu özel yetki sayılmamıştır.Fakat bu özel yetki hallerinin genişletilebileceğini düşünüyoruz.Bu konuda acil yargıtay kararı araıyorum.bulamadım.gçörüşleirniz için teşekkür ederim.....

Borçlar kanunu 388.madde kapsamında özel yetki halleri asaında kefillik sayılmıyor. Ancak burada benim takıldığım nokta şu, borç almaya hakkı olan birisinin, borç almaya kefil olup olamayacağı. Yani ÇOĞUN İÇİNDE AZ DA VARDIR, kuralı burada da işleyebilir-mi? Verilen vekaletnamenin bu anlamda bütünlüğünü iyi ele alıp sonuca varmak daha doğru bir sonuç olacaktır, diye düşünüyorum.