Mesajı Okuyun
Old 07-01-2012, 20:08   #19
criminal

 
Varsayılan

Sayın meslektaşım ,SGK'ya yaptığımız müracaat üzerine kurum ilgili kaymakamlıklardan bilgi-belge talep etti.Sonrasında ise kaymakamlıklara hitaben işlemin kaymakamlıkça yapılması gerektiğinden bahisle kaymakamlıklara bildirimde bulundu.Biz de bu işlemlere itiraz etmedik.Kaymakamlığın vereceği yanıtın red olması halinde yeniden her iki kurumu hasım göstererek dava açmaktan başka seçenek görünmüyor bizim için.
Sizin durumunuzda ise zımni red sözkonusu olduğundan süreaşımı sıkıntısı yaşayabilirsiniz diye düşünüyorum.Bence SGK dan yeniden başvurunuzun akıbetinin yazılı olarak bildirilmesi talebinde bulunun.Muhtemelen ilk cevaplarından bahisle talebinizi reddetmiş olduklarını ve yapılacak bir işlem bulunmadığı gibi nötr bir cevap vereceklerdir.Bu cevap ile siz de (İlk cevaplarını iadeli taahhütlü posta ile göndermediler ise) red kararını bu yazı ile tebellüğ aldığınızı belirterek altmış günlük dava açma sürenizi yeniden kazanırsınız .