Mesajı Okuyun
Old 15-09-2010, 03:36   #6
Av. Tuğba Karaca

 
Varsayılan

15 yaşını bitirmiş olup da kendisine karşı organ yada sair cisim sokulmasına rıza gösteren mağdurun, fiile olan rızasının hukuki sonuçlarını ise ikili bir ayrıma tabi tutarak değerlendirmek gerekir. Birincisi, fiilin mağdura rızasıyla organ sokma yani cinsel ilişki boyutunda gerçekleştiren eylemler 5237 sayılı TCK nun 103/2. Maddesine göre değil 104/1. Maddeye değerlendirip, sanığın hukuki durumunun bu maddeye göre tayini gerekir. İkincisi ise mağdurun rızasıyla kendisine karşı sair cisim sokulması, iradeyi etkileyen başka bir nedene dayalı olarak gerçekleşmediğinden, yani fiile mağdurun rızası olduğundan bu durum hukuka uygunluk nedeni olup kanaatimce buna ilişkin açık bir yasal düzenleme yoktur.Kıyas yöntemiyle de ceza tayini mümkün olmadığından bu tür fiiller yaptırımsız kalır.