Mesajı Okuyun
Old 11-09-2010, 00:02   #5
nejdet evren

 
Varsayılan

5237 Sayılı Yasanın 104 Maddesi 15 yaşından büyük 18 yaşından küçük olanla cinsel ilişkinin rızaya dayalı şeklini yakınma koşulu ile yaptırıma bağlamıştır. Dikkat edlirse rıza ögesi öne çıkmaktadır.

765 Sayılı Yasanın 416/2 Maddesi ile tanımlana ırza Tasaddi ve 421 Maddesinde tanımlanan laf atma ve sarkıntılık suçlarında Rıza ögesi bulunmamaktadır. 5237 Sayılı yasanın 105 Maddesi ile bu eylemler yine yakınma koşulu ile suç sayılmışlardır. Dolayısı ile tasaddi suç olmaktan çıkartılmış denilemez.

Avrupa Çocuka Haklarını Koruma Sözleşmesinde çocuklar 18 yaşından küçük olarak tanımlanmışlardır. Özellikle çalıştırılma ve cinsel istismar yönlerinden çocukların korunması için Medeni Yasa ve Ceza Yasalarında çocuklar uyum yasasına bağlı olarak 18 yaş olarak belirlenmeli ve 18 yaşından küçüğe yönelik tüm cinsel eylemler yakınma koşuluna bağlanmaksızın soruşturma kapsamına alınmalıdır.