Mesajı Okuyun
Old 15-01-2013, 13:06   #9
Av. Hulusi Metin

 
Varsayılan

A.Ş. İçin;

1.Şirket çalışanı, YK. Üyesi ve imza yetkililerinden birisi olur ise… İş K. kapsamındaki İş Sözleşmesi sona ermiş sayılacaktır.

2.“Yönetim kurulu üyeleri, esas sözleşmeyle atanmış olsalar dahi, … haklı bir sebebin varlığı hâlinde, genel kurul kararıyla her zaman görevden alınabilirler” (m.364/1) hükmü karşısında…

a.Yalnızca “ tazminat” (m.364/2) istenebilecek

b.Şirkette çalışmaya devam ederse, yeniden işe giriş vb. işlemler mi yapılacak? (Soru, Ltd.Şti. müdürü için de geçerli)

3.AŞ. şirket çalışanı, YK. Üyesi ve imza yetkililerinden birisi ise, bir Ltd.Şti.de “müdür” olarak çalışması ancak AŞ. GKK. ile mümkündür (!?) Aksine davranış “Özen ve bağlılık yükümlülüğü”ne (m.369) aykırı olmaz mı?LTD.Şti için;


Alıntı:
Av.Mehmet Saim Dikici
Alıntı:
1) Evet.

2) Yargıtay'ın aradığı anlamda organ sıfatı taşındığından dolayı iş akdi sonlanacaksa, her bir şirket ile ayrı ayrı sözleşme yapılması uygun olur diye düşünüyorum.

Her iki şirket bakımından müdür veya YK üyesi ile yapılacak sözleşmelerde yan haklar (Tazminat, Emeklilik, hayat ve sağlık sigortası vs. gibi) ayrıca düzenlenmelidir, kanaatindeyim.

Sayın Dikici,

Bence de...


Saygılarımla