Mesajı Okuyun
Old 04-01-2013, 07:25   #2
Av. Hulusi Metin

 
Varsayılan Ücret - Tazmimat

ÜCRET ve ÜCRETİN TANIMI:

1.TTK.'ye göre Ltd.Şti.’lerde şirketi temsil edecek “MÜDÜRLERİN ÜCRETİ” (m.616/1-f) Genel Kurul (Ortaklar) tarafından belirlenir.

2.ÜCRETİN TANIMI GVK.nin 61. ve İş K.'nun 32.maddelerinde yapılmıştır.

3.ÜCRET, işverene tabi belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir (GVK.m.61)

4.GENEL ANLAMDA ÜCRET, bir kimseye bir iş karşılığında işveren veya üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve para ile ödenen tutardır (İş K.m.32).

5. Ltd.Şti.’lerde şirketi temsil edecek Müdürlerin ücretleri de, yukarıda tanımlanan “ücrettir”.

6. TTK.m. 630/4 hükmünde öngörülmüş olan Tazminat Hakkından Yönetici Müdürler yararlanmalıdır.

7. Yönetici Müdürler yasal haklarını bilmeli ve kullanmalıdırlar.

8. Yönetici Müdürlerin şirketle sağlam bir hukuksal ilişkide olmaları, şirketin de menfaatinedir.