Mesajı Okuyun
Old 31-03-2010, 18:21   #13
Yücel Kocabaş

 
Varsayılan

TMK.nun 6. maddesi uyarınca; herkes iddiasını ispatla yükümlüdür. İspat yükü davacıda olup, davacı, kayıt maliklerinin mirasçılarının bulunduğunu mirasçılık belgesi veya başka delillerle ispat etmek zorundadır. İspat edemediği durumda TMK.nun 501. maddesi hükmü uyarınca terekenin Hazine'ye kaldığının kabulü gerekir. Bu tür bir yerin olağanüstü zamanaşımı ve zilyetlik yoluyla edinilmesi mümkün olmaz. Zira, kanunlar uyarınca Hazine'ye kalan taşınmazların TMK 713/2 maddesi yoluyla kazanılması mümkün görülmemektedir.