Mesajı Okuyun
Old 14-04-2011, 17:48   #12
Av.Ömer Güntay

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Arif Aydın
Sayın meslektaşım dosyayı biraz önce inceledim. Tebligat usülsüz olarak yapılmış. Sanık temyiz süresi geçtikten sonra kararı temyiz etmiş. Temyiz süresinin geçtiğinden bahisle temyiz talebi ek karar ile reddedilmiştir. bu ek karar ise usulüne uygun olarak sanığı 21.m. göre muhtara tebliğ edilmiş, kapıya ihbarname yapıştırılmış komşusu imtina ettiğinden haber verilememiştir.

Bu aşamadan sonra yapacağımız birşeyler var mıdır?

CMK.m.41 ve 274 hükümleri çerçevesinde sanığın yokluğunda verilen hükme ilişkin olarak eski hale iade istemi ile birlikte temyiz dilekçesi veriniz.

Tebligata fiilen muttali olamama nedenlerinizi vs. tüm delil ve belgesiyle bildiriniz. İki dilekçeyi aynı anda vermeniz önemlidir.

Saygılarımla.