Mesajı Okuyun
Old 14-04-2011, 17:14   #10
Arif Aydın

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Ömer Güntay
Temyiz dilekçesi yazın ve öncelikle hükme ilişkin kesinleştirme işleminin usule aykırı olduğunu, savunma hakkının kısıtlandığını, hükme ..... tarihinde muttali olmakla, temyiz isteminizin süresinde olduğunun kabulünü taleple, devamında temyiz sebeplerinizi yazınız.

Mahkeme temyiz isteminin süresinde olmadığından reddine karar verirse CMK.m.296/2 hükmüne göre onu da temyiz ediniz. Kararı Yargıtay verecektir.

Saygılar.

Sayın meslektaşım dosyayı biraz önce inceledim. Tebligat usülsüz olarak yapılmış. Sanık temyiz süresi geçtikten sonra kararı temyiz etmiş. Temyiz süresinin geçtiğinden bahisle temyiz talebi ek karar ile reddedilmiştir. bu ek karar ise usulüne uygun olarak sanığı 21.m. göre muhtara tebliğ edilmiş, kapıya ihbarname yapıştırılmış komşusu imtina ettiğinden haber verilememiştir.

Bu aşamadan sonra yapacağımız birşeyler var mıdır?