Mesajı Okuyun
Old 03-03-2008, 17:04   #4
askeplion

 
Varsayılan

merhaba,
hükmün tebliğ edildiği adres para cezasının tebliğ edildiği adres midir? adreste değişiklik varsa bu mahkemeye bildirilmiş mi?
tebligat geçerli ise

647 sk
Cezaların İnfazında Tebligat
Madde 7 - (Mülga :22/11/1990 - 3682/12 md; Yeniden düzenleme :28/7/1999 -
4421/9 md.)
Mahkeme ilamında yazılı hürriyeti bağlayıcı cezanın çektirilmesi için yapılan davetin veya para cezasının ödenmesi için çıkarılan ödeme emrinin tebliği, hükümde gösterilen adrese yapılır. Hükümlü bu adreste yaptığı değişiklikleri mahkemesine ve nezdindeki Cumhuriyet Başsavcılığına bildirmek zorundadır. Aksi takdirde, hükümde gösterilen adrese yapılan tebligat geçerlidir.


kaldı ki savcılık tarafından para cezasının hapis cezasına çevrilmesi yönünde hükmü veren mahkemeye müracaat edilmişse yapılacak birşey de yoktur.

saygılarımla