Mesajı Okuyun
Old 13-08-2009, 18:23   #1
Grafoloji Sahtecilik Uzm. MKARİPTAŞ

 
Mesaj Adli Grafoloji alanında Özel Mütalaa Raporu tanzim edilir.

www.grafolojibilirkisi.com
05057941623

Türkiyenin tüm illerine Adli grafoloji ve sahtecilik alanıma giren konulardaki tüm belgeler (çek, senet, kontrat, vb.) üzerinde yazı imza tetkiki, mürekkep tetkiki, tahrifat tetkiki, fulaj izi tetkiki, mühür ve kaşe izi tetkiki, vb. konularda danışmanlık hizmeti verilir, avukatınızın yazılı talebi halinde özel bilirkişi raporu tanzim edilir. mail ve telefon bilgilerim yukarıdadır.Saygılarımla