Mesajı Okuyun
Old 27-01-2017, 08:20   #1
Av.Duygu Işık Behrem

 
Varsayılan Tehlikeli, Çok Tehlikeli Sınıftaki İşyerlerinde Çalışacak İş Güvenliği Uzmanı

Bugünkü Resmi Gazetede yayımlanan 6770 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 35. Maddesi uyarınca;

• Çok Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde (A) Sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı görevlendirme yükümlülüğü, (B) sınıfı uzman görevlendirmek kaydı ile 01/01/2020 tarihine kadar,

• Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde (B) Sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı görevlendirme yükümlülüğü, (C) sınıfı uzman görevlendirmek kaydı ile 01/01/2019 tarihine kadar uzatılmıştır.

• Yasanın yürürlüğe ilişkin 39. maddesi uyarınca, 35. Madde 01/01/2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Değişiklik getiren metin:
6770 S. Yasa m.35 :

“20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun geçici 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “1/1/2017” ibaresi “1/1/2019” ve “1/1/2018” ibaresi “1/1/2020” şeklinde değiştirilmiştir.”

Değişiklikten önceki metin :
6331 S. Yasa Geçici M. 4:

“Bu Kanunun 8 inci maddesinde belirtilen çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde (A) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı görevlendirme yükümlülüğü, 1/1/2018 tarihine kadar (B) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı görevlendirilmesi; tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde ise (B) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı görevlendirme yükümlülüğü, 1/1/2017 tarihine kadar (C) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı görevlendirilmesi kaydıyla yerine getirilmiş sayılır.”