Mesajı Okuyun
Old 19-10-2010, 13:00   #1
Muhsin KOÇAK

 
Varsayılan Gecikme Zammı yeniden belirlenmiştir

B.K.K. No 2010/965 Resmi Gazete Tarihi 19/10/2010 Resmi Gazete No 27734 Kapsam Karar Sayısı : 2010/965
Ekli "Kamu Alacakları İçin Uygulanan Gecikme Zammı Oranının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Karar"ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 5/10/2010 tarihli ve 88329 sayılı yazısı üzerine, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 12/10/2010 tarihinde kararlaştırılmıştır.

KAMU ALACAKLARI İÇİN UYGULANAN GECİKME ZAMMI ORANININ
YENİDEN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN KARAR

Gecikme zammı oranı
MADDE 1 - (1) 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan gecikme zammı oranı, her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere % 1,40 olarak belirlenmiştir.
Yürürlük
MADDE 2 - (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 3 - (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.