Mesajı Okuyun
Old 29-01-2009, 20:02   #1
Doç. Dr. Özge Yücel

 
Varsayılan Sempozyum: Çocuk İstismarına Çok Bilimli Bakış

Sempozyum: Çocuk İstismarına Çok Bilimli Bakış
Yer:Mersin Barosu
7 Şubat Cumartesi

Düzenleyen Kuruluşlar
Mersin Barosu
Adli Bilimciler Derneği


Açılış

Panel 1: Hukuk ve Hukukçular Gözüyle Çocuk İstismarı

Çocuk İstismarı ile İlgili Hukuksal Düzenlemeler

Oturum Başkanı:Av. Halil Hulki Özel - Mersin Barosu Başkanı

Konuşmacılar
Av. Devrim Karakülah - Adli Bilimciler Derneği Genel Sekreteri. Çocuk İstismarı ile İlgili Cezai Düzenlemeler

Ar. Gör. Özge Yücel - Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı. Çocuğun Korunmasına İlişkin Ulusal ve Uluslarası Düzenlemeler

Av. Seyhan Tepe : Mersin Barosu Çocuk Hakları komisyonu Başkanı. Çocuk Hakları Komisyonu Çalışmaları

Öğlen Arası

Panel 2: Sağlık Profesyonelleri Gözüyle Çocuk İstismarı

Oturum Başkanı:Prof.Dr.İ.Hamit Hancı. Ankara üniv. Tıp Fak. Adli Tıp A.D ve Adli Bilimciler Derneği Başkanı

Konuşmacılar

Prof. Dr. Betül Ulukol - Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı Anabilim Dalı Sosyal Pediatri Bilim Dalı - Ankara Üniversitesi Çocuk Koruma Birimi (AÇOK) Sorumlusu
. Çocuk İstismarı Tipleri

Prof. Dr. Cahide Aydın. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatrisi Anabilim Dalı Başkanı. Çocuk Ruh Sağlığı ve Çocuk İstismarı

Doç.Dr.Nevzat Alkan: İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Adli Tıp A.D Öğrt.Üyesi- Adli Bilimciler Derneği Y.K Üyesi. Çocuk İstismarının Tanınmasında Adli Tıbbın Yeri

Sosyal Çalışmacı Arda Tomba. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Sosyal Pediatri Bilim Dalı. Çocukla İletişim

Genel Tartışma