Mesajı Okuyun
Old 25-12-2013, 13:09   #102
AV.MKORKMAZ

 
Varsayılan Tüketici Hakem Heyetine Zorunlu Başvuru Sınırı 2014

Tüketici Hakem Heyetlerine Başvuru Sınırı Değişti

2014 yılının Ocak ayından itibaren geçerli olmak üzere, Tüketici Hakem heyetlerine başvurunun zorunlu olduğu ve tarafların bağlayıcı olduğu sınır 1.272,19 TL olarak tespit edilmiştir. Yine, Büyükşehir statüsünde bulunan illerde kurulu bulunan İl Hakem Heyetlerinin uyuşmazlıklara bakmakla görevli olduğu alt parasal sınır ise, 3.321,17 TL olarak tespit edilmiştir.

Buna göre 2014 yılı için 1.272,19 TL’nin altında olan uyuşmazlıklarda tüketici hakem heyetlerine müracaat zorunludur. Bu uyuşmazlıklar hakkında hakem heyetleri tarafından verilen kararlar tarafları bağlayıcı olacaktır. Yine bu kararlar İcra ve İflas kanununda yer alan ilamların yerine getirilmesi hakkındaki hükümlere göre icra takibine konu olabilecektir. Taraflar bu kararlara karşı yine 15 gün içerisinde itiraz edebileceklerdir. Ancak itiraz edilmesi tüketici sorunları hakem heyetinin kararının icrasını kendiliğinden durdurmayacaktır. Sadece talep edilmesi halinde hakim tarafından tedbir olarak bu kararın icrasının durdurulmasına karar verilebilir. Bu kararlara karşı yapılan itiraz üzerine tüketici mahkemeleri tarafından kararlar kesindir.
Bu yazı makalesi www.adliyesarayi.net
sitesinden, http://www.adliyesarayi.net/5133/tuk...i-degisti.html
adresinden alınmıştır.