Mesajı Okuyun
Old 29-04-2002, 22:15   #2
Av.Mehmet Saim Dikici

 
Varsayılan Alacak Zamanaşımı

Sayın Yaso,

Konuyu hukukçu olmayan birisinin anlaması biraz zorda olsa, mümkün olduğu kadar basit ifadelerle anlatmaya çalışayım..

Kredi kartı, kredi sözleşmesine bağlı bir alacaktır. Yani sözleşmeye dayalı bir alacaktır.

Özel bir zamanaşımı süresine tabi olmayan sözleşmeden kaynaklanan her türlü alacaklar için zamanaşımı süresi BK.125 hükmüne göre 10 Yıldır. Bu süre (alacağın muaccel olduğu tarihten- alacak ihbara bağlı ise bu tarihten itibaren) vade gününden başlar, süre hesabında ilk gün sayılmaz. Son gün tatile rast gelir ise, tatilin bitimini takip eden ilk gün süre dolmuş sayılır.

Ancak, teknik bir husus daha var ki onu da anlatmak icap edecektir. Şöyle ki:

Zamanaşımı süreleri kanunda sayılan bazı hallerde her işlem ile kesilir, süre kesilme tarihinden itibaren ilk baştan tekrar başlar. BK.133.madde. Buna göre borçlu borcu ikrar ederse, faiz, mahsuba sayılmak üzere ödeme, rehin veya kefil verirse, yahur alacaklı mahkemeye dava açarsa veya icraya verirse, mahkeme ve icra dairesinin her usulü işleminde bu süre kesilir, tekrar baştan başlar..

Yani sizin ifadenize göre uzayıp durur...

Umarım anlatabilmişimdir.

Selamlar..