Mesajı Okuyun
Old 24-09-2020, 00:22   #1
imsel

 
Varsayılan tasarrufun iptali davasında dava şartı ve dava değeri.

müvekkile karşı bonoya dayalı icra takibi yapıldı.borca ve imzaya itiraz ettik.dava henüz derdest.bu arada ihtiyati tedbir teminatını yatıramadığından icra takibi devam etti.karşı yan ev haczine giderek haczedecek mal yokluğundan haciz tutanağı tutturdu.müvekkil icra takibinden 3-4 gün sonra bir taşınmazı devretmiş.bunun iptaline yönelik karşı yan tasarrufun iptali davası açtı.
borçlu hakkındaki icra takibinin kesinleşmiş olması tasarrufun iptali davasının şartlarından.şu anda henüz sonuçlanmayan itirazın iptali davası tasarrufun iptali davasında ileri sürülebilir mi?çünkü orada belki bonodaki imzanın müvekkile ait olmadığı tespit edilecek.yani dava şartı yokluğu ileri sürebilir miyiz?
bir de 75.000 tl için takip yapıldı.doya hesabı 105.000 civarı.tasarrufun iptalinde dava değeri 6.000 tl olarak 8bizce vekalet ücretinden kurtulmaya yönelik) gösterilmiş.tasarrufun iptalinde bu değere itiraz edebilir miyiz?saygılar