Mesajı Okuyun
Old 13-11-2002, 21:50   #1
Av.Habibe YILMAZ KAYAR

 
İnceleme İstanbul Barosu -Çalışma Hukuku Komisyonu-Seminer

İSTANBUL BAROSU
ÇALIŞMA HUKUKU KOMİSYONU
SEMİNER
" Usul Hukukunda Islah Kurumu ve İş Hukukundan Doğan Davalarda Islah
Uygulaması"
Açılış : Av. Kazım KOLCUOĞLU
İstanbul Barosu Başkanı
I. OTURUM Oturum Başkanı : Mustafa KICALIOĞLU
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi Üyesi
Tebliğ : Usul Hukukunda Islah Kurumu
Doç. Dr. Abdurrahim KARSLI
İ.Ü. Hukuk Fakültesi
II.OTURUM Oturum Başkanı : Osman Güven ÇANKAYA
Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Üyesi
Tebliğ : İş Hukukundan Doğan Davalarda Islah Uygulaması
Doç. Dr. Ömer EKMEKÇİ
İ.Ü. Hukuk Fakültesi
Tarih : 29 Kasım 2002, Cuma
Saat : 10:00
Yer : Staj Eğitim ve Kültür Merkezi
General Yazgan Sk. No:19
Tünel / Beyoğlu / İSTANBUL