Mesajı Okuyun
Old 09-07-2012, 21:48   #2
Av.Ufuk Bozoğlu

 
Varsayılan

Sayın Katılımcı,

Çocuk teslimine ilişkin kararı bir an önce icra takibine konu etmeniz gerekmektedir.

Bu zamana kadar eşinizin inisiyatifi ile çocuklarınızı görmüş olabilirsiniz ancak yapılması gereken zaten icra takibidir. Bu sebeple eşinizin çocuklarınızı vermediği için icra takibi yapmak zorunda kaldığınızı bu aşamada ispatlamanıza gerek yoktur. Ancak velayetin babadan alınıp tarafnııza verilmesi davası açarsanız,velayet hakkının kötüye kullanıldığını ispatlamanız gerekir vs.. Bunun için de tanık dahil ver tür delilden yararlanabilirsiniz.
Yaptığınız icra takibi sonucu icra memuru ve refakata alınacak sosyal hizmetler uzmanı ile adrese gittiğinizde baba çocukları vermek zorundadır. Çocukları adreste bulundurmak veya bulundukları yeri önceden icra dairesine bildirmek zorundadır. Aksi halde suç işlemiş olur.
Alıntı:
ÇOCUK TESLİMİ:
MADDE 25. (Değişik: 3/7/1940 - 3890/1 md.)

Çocuk teslimine dair olan ilam icra dairesine verilince icra memuru 24 üncü maddede yazılı şekilde bir icra emri tebliği suretiyle borçluya yedi gün içinde çocuğun teslimini emreder. Borçlu bu emri tutmazsa çocuk nerede bulunursa bulunsun ilam hükmü zorla icra olunur.

Çocuk teslim edildikten sonra diğer taraf haklı bir sebep olmaksızın çocuğu tekrar alırsa ayrıca hükme hacet kalmadan zorla elinden alınıp öbür tarafa teslim olunur.

ÇOCUKLA ŞAHSİ MÜNASEBET TESİSİNE DAİR İLAMİN İCRASI:
MADDE 25/a.

(Ek: 18/2/1965 - 538/15 md.)

Çocukla şahsi münasebetlerin düzenlenmesine dair ilam hükmünün yerine getirilmesi talebi üzerine icra memuru, küçüğün ilam hükümleri dairesinde lehine hüküm verilen tarafla şahsi münasebette bulunmasına mani olunmamasını; aksi halde ilam hükmünun zorla yerine getirileceğini borçluya 24 üncü maddede yazılı şekilde bir icra emri ile tebliğ eder. Bu emirde ilam hükmüne aykırı hareketin 341 inci maddedeki cezayı müstelzim olduğu da yazılır.

Borçlu bu emri tutmazsa ilam hükmü zorla yerine getirilir. Borçlu alacaklının şikayeti üzerine ayrıca 341 inci maddeye göre cezalandırılır.

ÇOCUK TESLİMİNE VE ÇOCUKLA KİŞİSEL İLİŞKİ KURULMASINA DAİR İLÂMLARIN İCRASINDA UZMAN BULUNDURULMASI:
MADDE 25/b.

(Ek: 17/7/2003-4949/7 md.)

Çocukların teslimine ve çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair ilâmların icrası, icra müdürü ile birlikte Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu tarafından görevlendirilen sosyal çalışmacı, pedagog, psikolog veya çocuk gelişimcisi gibi bir uzmanın, bunların bulunmadığı yerlerde bir eğitimcinin hazır bulunması suretiyle yerine getirilir.

Kişi hakkında icra ceza mahkemesinde dava açabilirsiniz.
Alıntı:
ÇOCUK TESLİMİ EMRİNE MUHALEFETİN CEZASI:
MADDE 341. (Değişik madde: 17/07/2003 - 4949 S.K./96. md.;Değişik madde: 31/05/2005-5358 S.K./12.mad)

Çocuk teslimi hakkındaki ilâmın veya ara kararının gereğini yerine getirmeyen veya yerine getirilmesini engelleyen kişinin, lehine hüküm verilmiş kimsenin şikâyeti üzerine, altı aya kadar tazyik hapsine karar verilir. Hapsin tatbikine başlandıktan sonra ilâmın veya ara kararının gereği yerine getirilirse, kişi tahliye edilir.

Takip işlemlerinizi hemen başlatırsanız, Ağustos ayına yetişebilir.

Yanlış yapmamak ve zaman kaybetmemek ve daha fazlası için bir avukattan DOĞRUDAN hukuki destek alabilirsiniz.

Saygılar.