Mesajı Okuyun
Old 26-11-2011, 14:22   #7
Av.Armağan Konyalı

 
Varsayılan

Ayrıca, 5179 sayılı Kanun yürürlükten kalkmış olmalı. 5596 sayılı Kanun'a bakmanızı öneririm:

5596 sayılı Kanun:

Yürürlükten kaldırılan hükümler
MADDE 47- (1) 27/5/2004 tarihli ve 5179 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılmıştır.