Mesajı Okuyun
Old 25-11-2011, 11:36   #3
Av.Ömer Güntay

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan nilü
Merhabalar, yaptığım araştırmalara rağmen örneğini bulamadığım bir konuyla ilgili danışmak istiyorum;

Umuma açık istirahat ve eğlence yerinde çalışanların alması gereken; bulaşıcı hastalığı olmadığına dair sağlık raporunun olmadığının tespit edilmesi halinde 5179 sayılı kanunun 5728 sayılı yasayla değişikliğine dayanılarak TCK'nın kamu sağlığına karşı suçlar bölümünde yer alan hükümlerle cezalandırılması mümkün müdür?

ilgili maddede "Bu Kanun'un 18 inci maddesinde belirtilen sağlığın korunması ile ilgili yasakları ihlal eden kişiler, Türk Ceza Kanunu'nun "Kamunun Sağlığına Karşı Suçlar" başlıklı Bölümünde yer alan hükümlere göre cezalandırılır." denilmektedir.

Aynı kanunun 18. maddesi:
Sağlığın korunması
MADDE 18. - İnsan sağlığının korunması amacıyla, gıda maddelerini ve gıda ile temas eden madde ve malzemeleri üreten ve/veya satan işyerleri;
a) Bakanlıkça çıkarılacak ilgili yönetmeliklerde belirtilen asgari teknik, hijyenik ve güvenlik şartlarını taşımak zorundadır.
b) Gıda kodeksine uyulmaksızın gıda maddelerini imal edemez, mübadele konusu yapamaz ve muameleye tabi tutamaz.
c) İnsan sağlığına zarar verecek muhteviyatta gıda maddeleri üretemez, içerisine zararlı bir madde katamaz, böyle bir maddenin kalıntısını bulunduramaz ve gıdaya zararlı özelliğe yol açacak herhangi bir işlem uygulayamaz.


İncelediğim yönetmeliklerde; "eğlence yerlerinde çalışanların sağlık raporu alması zorunludur" denmektedir ancak çalışanların sağlık raporu olmadığı tespit edildiğinde işletmeye eksiklerini tamamlaması için ne kadar süre verilmesi gerektiği ile ilgili bir hüküm bulamadım. Çalışanların sağlık raporu bulunmaması dışında hijyen şartlarına herhangi bir aykırılık söz konusu olmamasına rağmen, sağlık raporu alınması için bir süre verilmeden veya mühürleme, faaliyetten men gibi bir karar verilmeden ceza davası açılabilir mi?

Sorunuzdan çıkardığım kadarı ile;

1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanununun 126-127. maddeleri çerçevesinde çalışmaların 3 ayda bir portör muayenelerinin yaptırılması zarureti bulunmaktadır. Bu yükümlülük sadece gıda işyerleri ile ilgili de değildir. Buna aykırılık halinde idari para cezası ve sair tedbirler söz konusu olabilir. Konunuzla ilgili olduğunu tahmin ediyorum. Eklediğim linki inceleyiniz.
Saygılarımla.

http://www.bilgin.net/CSGBmevzuatCDsi/Portor.htm