Mesajı Okuyun
Old 25-11-2011, 05:48   #2
Av.Armağan Konyalı

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan nilü
Umuma açık istirahat ve eğlence yerinde çalışanların alması gereken; bulaşıcı hastalığı olmadığına dair sağlık raporunun olmadığının tespit edilmesi halinde 5179 sayılı kanunun 5728 sayılı yasayla değişikliğine dayanılarak TCK'nın kamu sağlığına karşı suçlar bölümünde yer alan hükümlerle cezalandırılması mümkün müdür?
''Kanunsuz suç ve ceza olmaz.''

Sağlık Raporu olmaması eylemi sözü edilen 18.maddede yer almamaktadır. Dolayısıyla TCK uygulanamaz.

Alıntı:

"eğlence yerlerinde çalışanların sağlık raporu alması zorunludur" denmektedir ancak çalışanların sağlık raporu olmadığı tespit edildiğinde işletmeye eksiklerini tamamlaması için ne kadar süre verilmesi gerektiği ile ilgili bir hüküm bulamadım.
İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No : 14/07/2005 - 2005/9207
Resmi Gazete Tarihi : 10/08/2005
Resmi Gazete Sayısı : 25902
İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATININ KESİNLEŞMESİ
Madde 13- İşyeri açma ve çalışma ruhsatı verilen işyerleri, yetkili idareler tarafından ruhsatın verildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde kontrol edilir. İşyerinin bu süre içinde kontrol edilmemesi halinde ruhsat kesinleşir. Kontrol görevini yerine getirmeyen yetkili idare görevlileri hakkında kanunî işlem yapılır.
İşyeri açma ve çalışma ruhsatının verilmesinden sonra yapılacak denetimlerde mevzuata uygun olmayan unsurların ve noksanlıkların tespiti halinde, işyerine bu noksanlık ve hatalarını gidermesi için bir defaya mahsus olmak üzere onbeş günlük süre verilir.
Verilen süre içinde tespit edilen noksanlık ve aykırılıklar giderilmediği takdirde, ruhsat iptal edilerek işyeri kapatılır. Ayrıca ilgililerin yalan, yanlış ve yanıltıcı beyanı varsa haklarında kanunî işlem yapılır.

Saygılarımla