Mesajı Okuyun
Old 27-12-2006, 22:46   #2
Emin GÜNEŞ

 
Varsayılan Talebİnİzİn Reddİne İlİŞkİn İŞlemİn İptalİnİ İstemelİsİnİz.

C.1-İtirazın reddine yönelik encümen kararının iptalini istemek gerekir.
C.2-EVET
C.3-HAYIR. HAYIR ÇÜNKÜ O KARARA SÜRESİ İÇERİSİNDE İTİRAZ EDİLMİŞTİR.

Alıntı:
Yazan Av.Selim HARTAVİ
merhabalar...
X belediyesi encümeni tarafından imar planına yönelik olarak 16.08.2006 tarih ve 759 sayılı encümen kararıyla parselasyon planı yapılmış parselasyon planı 19.09.2006 tarihinde bir ay asılmak suretiyle askıya çıkarılmış. askı süresi içerisinde 17.10.2006 tarihinde müvekkil idareye başvurmuş encümen tarafından yapılmış olan parselasyon işlemine itiraz edilmiş ve bunun sonucunda belediyece 19.10.2006 tarihinde müvekkilin itirazının reddine yönelik encümen kararı alınmış ve bu karar 02.11.2006 tarihinde müvekkile tebliğ edilmiş, ancak 16.08.2006 tarihli encümen kararı müvekkile tebliğ edilmemiştir.

Soru-1: Bu durumda İdari işlemin iptalini istediğimizde hangi kararın yada kararları esas alarak iptal talebinde bulunacağız.
Soru-2: Müvekkilin itirazının değerlendirilerek verilen 19.09.2006 tarihli encümen kararının iptali talebi kendiliğinden 16.08.2006 tarihli encümen kararının da iptali sonucunu doğururmu?
Soru-3: İdare mahkemesi 16.08.2006 tarihli encümen kararının iptali isteminin süre aşımına uğradığı gerekçesiyle davanın reddine karar verebilir mi?

cevaplar için teşekkürler