Mesajı Okuyun
Old 20-04-2005, 17:01   #3
turkan

 
Varsayılan

ödeme ve tahliye emirlerinin düzenlenmesi de memurun bir muamelesidir.Dolayısıyla şikayete konu teşkil eder.Bu halde tetkik mercii KARARININ KONUSUNU SA ÖDEME EMRİNE YÖNELİK BİR MUHALEFET VEYA ONUN TEBLİĞ ŞEKLİNE BİR MUHALEFET OLACAKTIR. dOLAYISIYLA MEMURUN MUAMELESİNE yönelik bir işlem olduğundan 363/b3 md.deki ifade ödeme ve tahliye emirlerine veya bunların tebliğ şekline karşı vaki şikayetlerin kabul veya reddine "ilişkin merci kararları temyiz olunabilir şeklinde anlaşılmalıdır.(A.Karslı-İcra tetkik mercii Kararlarının Temyizi kitabından)

temyiz sınırı ise son olarak 2.000.-YTL idi.
Av.Türkan