Mesajı Okuyun
Old 21-01-2008, 11:24   #6
Av.Fatih KAYA

 
Varsayılan

sayın özay;
kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takipte alacağın mutlaka bir kambiyo senedine bağlı olması gerekir. senet kambiyo senedi niteliğinde değil ise bu yolla takip yapılamaz. ayrıca bir bir çekin kambiyo senedi olup olmadığını icra müdürü takdir ve tayin eder, (iik.md.168,I, 171,I) icra müdürünün bu takdiri aleyhine şikayet yoluna başvurabilir.(iik.md.168/3;md.170/a)
borçlunun yada üçüncü kişilerin menfaatlerini korumak için konulmuş amir hükümlerine aykırı olarak yapılmış olan işlemler kamu düzenine aykırıdır. dolayısı ile bu gerekçe ile sanırım süresiz şikayet yoluna gidebilirsiniz.