Mesajı Okuyun
Old 08-09-2016, 10:31   #2
Av. Oktay

 
Varsayılan

Sayın meslektaşım;
Benim de dikkatimi çeken şu ibare oldu;
"İdarece, anlaşma tutanağının tanzim tarihinden itibaren en geç kırk beş gün içinde, tutanakta belirtilen bedel hazır edilerek, idarenin anlaşma tutanağı ve kamulaştırma öncesi taşınmaz üzerindeki tüm takyidat ve haklardan arındırıldığını bildiren yazıya istinaden idare adına tapuya resen tescil veya terkin edilir. Tapuya resen tescil veya terkinden sonra kamulaştırma bedeli kendilerine ödenir."

Bilİndiği üzere değişiklikten önce, idare ile malik arasında satın almak tutanağı imzalandıktan sonra, idare malikten tapuda ferağ vermesini isteyerek, tapu dairesinde karşılıklı akit yapılarak devir işlemi yapılıyordu. Ki bazen vatandaş satın alma tutanağı imzalasa bile kimi zaman tapuda idare lehine ferağ vermeden önce anlaşmadan vazgeçip kendisine Bedel Tespiti davası açılmasını isteyebiliyordu. Sanıyorsam idare artık maliklerin tapuya gelerek lehine ferağ vermesini beklemeksizin doğrudan satın alma tutanağı ile Tapu Müdürlüğüne başvurup re'Sen adına tescil veya terkinini isteyebilecektir. Bu sebeple de bir defa satın alma tutanağını imzalayan vatandaş bu anlaşmasından dönemeyecektir diye düşünüyorum.