Mesajı Okuyun
Old 06-06-2007, 13:15   #8
Seyda

 
Varsayılan Anayasa paketine iptal başvurusu

CHP, AKP’nin son dakika Meclis’ten çıkarttığı cumhurbaşkanını halkın seçmesi ve seçimlerin dört yılda bir yapılmasını içeren Anayasa değişikliğine ilişkin yasanın iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesi’nde dava açtı.

CHP Grup Başkanvekilleri Kemal Anadol, Ali Topuz ve Haluk Koç ile TBMM Anayasa Komisyonu üyeleri Oya Araslı, Uğur Aksöz ve Atilla Kart’ın yaptığı başvuruda, kanunun ikinci görüşmesinde oluşturulan düzenlemelerin, "Anayasa’ya aykırı eylemli iç tüzük değişikliği" niteliğinde olduğu belirtildi. Yasanın iptali ve yürürlüğünün durdurulması talep edildi.CHP’li Topuz, cumhurbaşkanı seçmeyerek yenilgiye uğrayan AKP’nin, adaylık bekleyen milletvekillerini baskı altında tutarak, bu düzenlemeyi çıkardığını iddia etti.

ÜÇTE İKİNİN ALTINDA OYLA GEÇTİ Araslı, yapılan Anayasa değişikliğinin Cumhurbaşkanı Sezer tarafından tekrar görüşülmek üzere TBMM’ye geri gönderildiğini anımsattı ve bu şekilde geri gönderilen Anayasa değişikliğine ilişkin kanunların maddelerinin ve tümünün aynen kabul edilebilmesi için TBMM üye tam sayısının üçte iki çoğunluğunun kabul oyunun gerektiğine dikkat çekti. Bunun Anayasa’nın 175. maddesinde çok açık şekilde görüldüğünü vurgulayan Araslı, bu kurala karşın TBMM’de 5660 sayılı kanunun ikinci görüşmelerinde, birinci maddenin, üçte iki çoğunluğun altında kalan bir çoğunlukla kabul edilmiş işlemi gördüğünü söyledi. Araslı, bu uygulamanın "eylemli bir içtüzük düzenlemesi" niteliği taşıdığını ve Anayasa’ya aykırı olduğunu savundu. Kanunların tümünün ve maddelerinin bir bütün oluşturduğunu vurgulayan Araslı,"Eğer bir kanunun bir maddesi reddedilmiş, Anayasa’da öngörülen bir çoğunlukla kabul edilmemiş ise bunun kanun metninden düşmesi gerekir" dedi.

http://www.hurriyet.com.tr/gundem/6654816.asp?gid=48