Mesajı Okuyun
Old 27-09-2012, 13:26   #1
AV. İLKER VURAL

 
Varsayılan Taşınmaz Tahliyesi Ve Kira Alacağı İçin Yapılan İlamlı İcra Takibi

Kiracının temerrüdü sebebiyle Sulh hukuk mahkemesinde açmış olduğumuz tahliye ve kira alacağı davası kabul edildi.

Sulh hukuk mahkemesi,
I - Noter aracılığı ile gönderilen ihtarname üzerine ödenmeyen 900,00 - TL ile dava açılma tarihine kadar ödenmeyen 600,00 – TL’nın dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile davalından alınarak davacıya verilmesine,
II - Dava konusu taşınmazdan davalının tahliyesine
Karar verdi.

Davalının taşınmazdan tahliyesi ve kira alacağının tahsili amacı ile ilamlı icra takibi başlatacağım.

Sorularım şunlar :
1 - ) Taşınmazın tahliyesi amacıyla örnek no:2 tahliye emri, kira alacağının tahsili amacıyla örnek no:4-5 icra emri gönderebilmek için tek bir takip başlatmak yeterli mi, yani aynı dosyada iki icra emri gönderilebilir mi, yoksa iki ayrı takip mi yapılmalıdır?

2 - ) Mahkeme, dava açılma tarihine kadar birikmiş kira alacağı olan toplam 1.500,00-TL’nın davalıdan alınarak davacıya verilmesine hükmetti. Dava 1,5 sene sürdü. Taşınmazın yıllık kira bedeli 3.000,00-Euro. Dolayısıyla, dava süresince karar verilene kadar 4.500,00-Euro (10.350,00-TL) kira alacağı birikti.
Kira alacağı için yapılacak ilamlı icra takibinde, kira alacağı mahkeme kararında 1.500,00 – TL olarak gösterildiği için, 1.500,00-TL miktarlı icra takibi mi yapılmalı, yoksa kararda geçmemesine rağmen 4.500,00-Euro (10.350,00-TL) birikmiş kira alacağı da aynı ilamlı icra takibinde 1.500,00-TL’na eklenerek toplam 11.850,00-TL istenilebilir mi?

3 - ) Davalı taraf başlatılan ilamlı icra takibini durdurabilmek için kararı temyiz ederek 3 aylık kira parası yatırdığında tahliye için yapılan takip durur mu, bu üç aylık teminat, kira alacağı için başlatılan takibi de durdurur mu, yoksa bu takibin de durması için kira alacağı için istenen miktar kadar teminat yatırılması mı gerekir?

4 - ) Davalı taraf kararı temyiz ettiğinde Yargıtay bu tip tahliye davalarını ne kadar sürede sonuçlandırır?
Saygılarımla.