Mesajı Okuyun
Old 04-01-2011, 23:39   #4
Av.Ömer Güntay

 
Varsayılan

Alıntı:

1982 Anayasasında ise her konuda olduğu gibi dilde de kimliksizlik dikkat çekiyor, ne resmi dil diyor ne de devlet dili. "Dili Türkçedir" tümcesini istediğiniz gibi yorumlayabilirsiniz

Sn.Özge Yücel,

Öncelikle, 1982 Anayasasının, bu konuda 3. maddesi ve özellikle kenar başlığı ile "resmi dil" kavramını benimseyerek tercihini ortaya koyduğunu belirtmek isterim:

AY.m.3 : Devletin bütünlüğü, resmi dili, bayrağı, milli marşı ve başkenti

Türkiye Devleti, ülkesi.........................Dili Türkçedir.

Kanımca, resmi dil kavramından devletin yazışma dili, her türden kamu hizmetinin sunulma dili anlaşılmalıdır. Bu anlamda resmi dil hukuksal, daha doğru deyimle anayasa hukukuna değgin bir kavramdır ve devletin ortaya koyduğu tüm hizmetlere yansır. (yasama dili dahil.)

Oysa, "ortak dil" hukuksal içeriğe sahip bir kavram değildir. Ortak dil toplumbilimsel bir kavramdır ve ulus denilen toplumbilimsel olgunun öznel (sübjektif) açıdan tanım ve unsurlarına dahildir.

Son tahlilde, iki kavramın farklı disiplinlere ait olduğu ve biribiri yerine kaim sayılamayacakları ve "ortak dil" in hukuksal terim olarak kabul edilemeyeceği kanaatindeyim.

Saygılar.
[/quote]