Mesajı Okuyun
Old 04-01-2011, 12:36   #3
suskun_juliette

 
Varsayılan

Resmi makamlar nezdinde yürütülen işlerde tek payda olmalı, görevli vatandaşa, vatandaş görevliye yabancı kalmamalıdır. Ancak ortak dil dendiğinde, kozmopolit bir teşekkül olan devletin hem resmi hem gayriresmi yaşam sahasında bu dili kullanma konusunda vatandaşları buna icbar etme durumu söz konusu olacaktır.Ortak Dil ibaresi bana göre subjektif nitelik taşıyor.

Devletin dili ibaresi ise yalnızca Türkçe konuşulup yazılacağı konusunda gizli bir sınır çiziliyor hissi uyandırıyor. Şöyle ki; "Eğer bu devletin vatandaşıysan yalnızca Türkçe konuşacak ve yazacaksın.Çünkü Devletin Dili Türkçe'dir"

Hukukî yazışmalarda toplumun her kesiminden vatandaşın anlayabilmesi ve işlemlerini net bir şekilde gerçekletirebilmesi için belirli bir dilin tekelleştirilmesi gayet doğal. Ancak bazı dil veya lehçelerin lokal olarak daha fazla konuşulduğu yerler baz alınarak işlemlerin ikili yürütülmesinde sorun çıkması muhtemeldir. Bu sebeple oluşabilecek karışıklıkları baştan önlemek en mantıklısıdır. Resmi dilin belirtilmesi,vatandaşlara sosyal ilişkilerinde de aynı dili konuşmayı gizliden gizliye dikte eden Devletin Dili ibaresinden yeğdir.