Mesajı Okuyun
Old 15-08-2008, 16:09   #4
Av.Armağan Konyalı

 
Varsayılan

Alıntı:
Söz konusu olayınızda borçlandırıcı bir evrak sahte imza ile düzenlenmiştir. Dolayısıyla müvekkiliniz bir borç altına sokulmuştur ve bu borcun ödenmemesi durumunda cebri icra tehdidi kalacak ve mağdur olabilecektir.
Sayın eke

Borç zaten vardır. Düzenlenen evrak taksitlendirme talebinden ibarettir. Dolayısıyla müvekkil mağdur olmayacak; tam tersine icra takibinden kurtulacaktır. Hele imzalayan kişi (elektrik kesilmesin diye) taksitleri de kendisi öderse müvekkil borçtan da kurtulacaktır.

Ayrıca evrakı düzenleyen kişi TEDAŞ AŞ görevlisidir. İmzalayan kişi evrak düzenlemiş veya kullanmış olmadığından özel evrakta sahtekarlık suçunun da maddi unsuru bulunmadığı kanısındayım.

Ben ayıdan yanayım.

Saygılarımla