Mesajı Okuyun
Old 04-01-2010, 17:24   #7
gursan

 
Varsayılan

Sayın Tuğçe AYMEN’in belirttiği gibi,
Tartışma konusu;
5838 sayılı kanun ile 3167 sayılı kanuna eklenen geçici 2. madde ; (31/12/2009 tarihine kadar, üzerinde yazılı keşide tarihinden önce çekin ödenmek için muhatap bankaya ibrazı geçersizdir.”)
Veya
5941 sayılı yasanın geçici 1/5. maddesinde düzenlenen;
(31/12/2011 tarihine kadar, üzerinde yazılı düzenleme tarihinden önce çekin ödenmek için muhatap bankaya ibrazı geçersizdir)
Hükümleri ile ilgili değildir.

Belirtilen düzenlemeler;
5838 sayılı yasanın yürürlüğe girdiği 28.02.2009 tarihinden başlayarak 31.12.2011 tarihine kadar “keşide tarihinden önce bankaya ibraz edilen çeklerin İBRAZININ GEÇERSİZ OLACAĞINI , KARŞILIĞI MEVCUT OLSA BİLE ÖDENMEYECEĞİNİ düzenleyen hükümlerdir. (31.12.2011. tarihinden sonraki bir tarihte “ keşide gününden önce bankaya ibraz edilen çekin karşılığı bankada mevcut ise ödenebilecektir).
Elbette belirtilen tarihler arasında KANUNUN YASAKLAMASINA RAĞMEN “keşide gününden önce bankaya ibraz edilen ve karşılığının olmadığı tespit edilen bir çek olursa (YANİ BANKA YASA HÜKMÜNE RAĞMEN ÇEKİN ARKASINI YAZMIŞSA) suç oluşmayacaktır.
Tartışma konusu; 28.02.2009 tarihinden önceki bir tarihte “keşide gününden önce ibraz edilip karşılığının bulunmadığı tespit edilmiş bulunan” çeklerle ilgili devam eden koğuşturma ve soruşturmalar ile kesinleşmiş ceza hükümlerinin ne yönde etkileneceği ile ilgilidir.
Kanımızca;
5941 sayılı yasanın 5/1. maddesinde “suç tanımı”, suçun “maddi unsuru” değiştirilmiştir.
3167 sayılı yasanın 16/1. maddesi gereğince suçun oluşması için;
a)Üzerinde yazılı keşide tarihinden önce veya
b)ibraz süresi içinde
bankaya ibraz edilmesi ve karşılıksız olduğunun tespit edilmiş olması gerekirken,
5941 sayılı yasanın 5/1. maddesinde “üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihine göre kanuni ibraz süresi içinde ibrazında” bankaya ibraz edilmesi ve karşılıksız olduğunun tespit edilmiş olması şartına bağlanmıştır.
Yeni yasada suçun kapsamı daraltılmıştır. Bu bakımdan yukarıda değindiğimiz “erken ibraz”ı yasaklayan hükümlerden ayrık olarak ERKEN İBRAZ SUÇ OLMAKTAN ÇIKARTILMIŞTIR.
Bir örnekle açıklamak gerekirse;
Çek Tarihi :15.02.2008
İbraz Tarihi :05.02.2008
Soruşturma veya koğuşturma devam etmekte (veya sanığın cezalandırılmasına karar verilmiş)
1.3167 sayılı yasanın 16. maddesi yürürlükten kalkmış olmakla bu maddeye göre ceza verilemez
2. 5941 sayılı yasanın 5/1. maddesine göre tanımlanan suçun unsurlarının oluşmamış olması nedeniyle ceza verilemez.
3.TCK 7. maddesindeki “İşlendikten sonra yürürlüğe giren kanuna göre suç sayılmayan bir fiilden dolayı da kimse cezalandırılamaz” hükmü karşısında;
Soruşturma aşamasında, KOĞUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA,
Yargılama aşamasında sanığın BERAATİNE,
Hüküm verilmiş dosyalarda ise CEZANIN ORTADAN KALDIRILMASINA
Karar verilmesi gerekmektedir.
Saygılarımla.