Mesajı Okuyun
Old 25-05-2012, 11:10   #6
Av.Nevra Öksüz

 
Varsayılan

Sayın eser_29,
Alıntı:
Yazan eser_29
Nevra hanım ilginiz ve cevabınız için teşekkür ederim. İhtimal 1'e göre sonucun aleyhe olacağını düşünmemin sebebi ilk bilirkişi raporunun aleyhe gelmesidir (KKİS sözleşmesinin geriye dönük feshi gerekir görüşü) yoksa müvekkilin "yüklenici adına arsa sahiplerinden aldıkları" gibi bir iddia veya ispat söz konusu değil dosyada.

Est.

O halde:

Arsa sahipleri ile müteahhit arasında akdedilen sözleşmeye taraf olmadığından müvekkilinizin (aksine anlaşma yoksa) "KKİS"nin geriye etkili feshine dair söz hakkı bulunmamakta ise de; müvekkiliniz tapu payını, arsa sahiplerinden ve arsa sahiplerine düşen kısımdan satın aldığı için 2 no'lu mesajımdaki açıklamam geçerlidir.

Saygılar...