Mesajı Okuyun
Old 20-05-2012, 11:31   #4
Av.Nevra Öksüz

 
Varsayılan

Sayın eser_29,
Alıntı:
Yazan eser_29
Müvekkile ve diğer daire satın alanlara karşı böyle bir taleple dava açıldı. B.kişi raporları da davacı tarafın sunduğu yargıtay kararları doğrultusunda tapu feshinin gerektiği ve fesih işleminin geriye yürüyerek asıl arsa sahipleri lehine tescili doğrultusunda gelmiş durumda.

Davanın gidişatından aleyhe sonuçlanacağı kanaati var.Dolayısı ile bundan sonra hak kaybını azaltmak için neler yapabiliriz bunu merak ediyorum. Tapuda dairenin satış bedeli 6.000 TL, gerçekte ise bu tutarın çok üzerinde ve ödeme elden yapılmış. Bu durumda sadece 6.000 TL'yi mi talep edebilir müvekkil ?

İhtimal 1- Müvekkiliniz hakkındaki gelişim, 1 no'lu mesajınızdaki anlatımınız ve 2 no'lu mesajımla (anlatımınızdan) alıntılayarak özetlenen şekilde ise: 2 no'lu msj.ımda yazdığım şekilde savunma yapınız. Bilirkişinin ne dediğinin önemi yok...

İhtimal 2- İhtimal 1'e rağmen sonucun aleyhe olacağını düşünüyorsanız (ki ben bundan -bilirkişi bir tarafa sizin de- hukuken aleyhe sonuç doğması -gerektiği- düşüncesinde olduğunuzu anlıyorum?) o halde (siz açıkça yazmaktan imtina etmekte iseniz de?) müvekkiliniz:
Alıntı:
...tapuda ferağ verilerek satın aldıkları payları inşaatın kat karşılığı yapıldığını açıkça bilerek (Yargıtay'ın yerleşik içtihatlarına göre bilen veya bilebilecek durumda olan vurgusu vardır.) yüklenici adına arsa sahiplerinden aldıklarından arsa paylarını, arsa sahiplerine iade ile yükümlü olacakları...
durumunda ve bu husus da ispatlanmış? Yani müvekkiliniz, her ne kadar arsa sahibinden pay almış görünmekte ise de; aslında yükleniciye düşen dairelerden birini ve bedeli de yükleniciye ödenmek suretiyle -arsa sahibi üzerine kayıtlı olduğundan arsa sahibi satmış gibi görünen daireyi- satın almış? Ve bu durumda da KKİS'nin geriye etkili feshi ile müvekkiliniz üzerine kayıtlı pay da iptal edilecek?

Durum bu ise: müvekkilinizin ancak YÜKLENİCİ aleyhine alacak ve/veya tazminat davası ikame etmek hakkı bulunmaktadır.
a_ Sebepsiz zenginleşme hükümlerine mesnetle, ödenen bedelin iadesi istenebilir,
b_ Müvekkilinizin zararı, ödenen bedelle sınırlı değilse; bedel iadesiyle birlikte müvekkilinizin gerçek zararının tazminini isteyebilirsiniz, (İnceleyiniz: BK m.96-98).

Saygılar...