Mesajı Okuyun
Old 23-04-2012, 10:28   #2
Av.Nevra Öksüz

 
Varsayılan

Sayın eser_29,
Alıntı:
Yazan eser_29
Müvekkilimiz : X arsa sahibi Y'den 6.000 TL bedelle 3.normal kat 20 numaralı daireyi 18.09.2008'de satın alıyor.

... G.Menkul Satış Vaadi İçerikli Daire Karşılığı İnşaat Yapım Sözleşmesi yapılıyor.
Sözleşmeye göre...ruhsattan itibaren 18 ay sonrada inşaat bitecek. (En geç Kasım 2009)

...20 nu daire = 18.09.08'de satış. (Müvekkil, arsa sahibi adına tescili yapılı daireyi arsa sahibinden satış yolu ile ediniyor.)
...
23.02.2010 tarihinde Asl. Hk. Mah. D.İş dosyası ile inşaatın %21'inin yapıldığı tespit edilmiştir.

... Tic. Mah.'de ...Daire Karşılığı İnş. Yapım Sözleşmesinin Feshi, Tapu İptali, Tescili, Zararın Tazmini talepli dava açılıyor.

Dava dosyasında 15.02.12 tarihli b.kişi raporunda : Yanlar arasındaki her iki inşaat sözleşmesinin asıl davanın davacıları arsa sahiplerince haklı sebeple feshinin geriye etkili olup...

Arsa sahibi Y, kendisine düşen bağımsız bölümün kat irtifaklı payını müvekkiliniz X'e tapuda sattıktan sonra, "Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi"nin geriye etkili feshi de söz konusu olsa; müvekkilinizden işbu tapu payının iadesini isteyemez. Bilakis bu durumda müvekkiliniz X'in, arsa sahibi Y'ye karşı "taşınmaz satışına ilişkin ayıba karşı tekeffül" hükümlerince talep hakkı bulunmaktadır. Müvekkiliniz, arsa sahibi Y'ye karşı; satın aldığı taşınmazı iadeye hazır olduğunu bildirerek satım sözleşmesinden dönebilir, satış bedelinden indirim talep edebilir ve ayıba bağlı zararlarından dolayı da BK m.96 (TBK m.112) muvacehesinde tazminat isteminde bulunabilir.

Saygılar...