Mesajı Okuyun
Old 29-09-2011, 20:18   #39
AV.ARZU KILIÇ

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan av-ufuk
Aşağıdaki karar TESPİT Davasının madde 106'nın açıkça anlatımı gibi.......*** E peki yasa koyucu 107/3'de kısmi eda davası açılabilen hallerde, tespit davası da açılabilir derken neyi kast etmektedir

Kısmi eda davası para alacaklarına (bölünebilir nitelikteki talep konusu) açılıyor. Tespit davaları Miktar içermiyor

Ne bileyim ben

Saygılarla...

Bence artık Yargıtay Tespit davasına verdiği anlamı, bu ve benzeri kararlardaki yorumlarından vazgeçmek durumunda.. eğer yasakoyucunun iradesine üstünlük tanıyıp içtihatlarla yasa oluşturmaktan vazgeçecek isek, benim tartışılan konudaki yasa gerekçesini okuduğumda yasakoyucunun iradesinden anladığım bu Yargıtay kararındaki yorumun aksine vatandaş hukuki ilişkinin yanı sıra miktar olarak da tespit davası açabilir... açmalıdır.. zira esas olan hak arama özgürlüğüne kısıtlama getirmemektir...Gerekçedeki şu cümleler ilgili düzenlemelerin ne şekilde yorumlanması gerektiği hususunda ışık tutuyor diye düşünüyorum;
]Hak arama durumunda olan kişin, talepte bulunacağı hukuki ilişkiyi, muhatabını ve bu ilişkiden dolayı talep edeceği miktarı asgari olarak bilmesine ve tespit edebilmesine rağmen, alacağının tamamını tam olarak tespit edemeyebilir... böyle bir durumla karşılaşan kişinin hak araması bakımından birçok güçlük söz konusudur. Öncelikle kendisinden aslında tam olarak bilmediği bir alacak için dava açması istenmekte, ayrıca daha sonra kendi talebinden daha fazla bir miktar alacağının olduğu ortaya çıktığnda da bunu davayı genişletme yasağı çerçevesinde ileri sürmesi mümkün olabilmekteydi. Böyle bir durumda, gerçekten bilinmeyen bir alacak için dava açmaya zorlamak gibi, hak aramanın özüyle izah edilemeyecek bir yol ve aslında tarafın kendi ihmali yada kusuru olmadığı halde bir yasakla karşılaşması gibi de bir engel söz konusuydu. Oysa, hak arama özgürlüğü böyle bir sınırlamayı ve gerçek dışı davranmaya zorlamayı değil, gerçekten hakkı ihlal edilen veya ihlal tehlikesi altında olan kişiyi, mümkün olduğunca geniş şekilde korumayı amaçlamalıdır.....

Bu gerekçelerle birlikte, salt yasakoyucunun iradesi ışığında yorum yaptığmda kişisel kanaatim işçilik alacaklarının belirsiz alacak dava türü içerisine dahil olması gerektiği, dolayısıyla işçilik alacakları yönünden belirsiz alacak veya tespit davası açılabileceği yönündedir...