Mesajı Okuyun
Old 26-12-2007, 13:05   #9
Sinerji Hukuk Yazılımları

 
Varsayılan 2008 Yılı Vergi Yargısı Harçları

Vergi Yargısı Harçları
Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümler ile bunlara bağlı zam ve cezalara ilişkin uyuşmazlıklardan dolayı Vergi Mahkemelerinde, Bölge İdare Mahkemelerinde ve Danıştay'da açılan davalarda.
I- Başvurma harcı:
a) Vergi Mahkemeleri ile Bölge İdare Mahkemelerine başvurma 14,00 YTL
b) Danıştaya başvurma 28,90 YTL
II- Nispi harçlar:
a)Vergi mahkemesi ile bölge idare mahkemesi kararlarında: Binde 3,6
Tarhiyata ve ceza kesme işlemlerine karşı mükellefin dava çması üzerine vergi mahkemesinin nihai kararları ile bölge idare mahkemesinin kararlarında, karar altına alınan uyuşmazlık konusu vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümler ile bunlara bağlı zam ve cezaların toplam değer üzerinden (13,10 YTL’den) azolmamak üzere
b)Danıştay kararlarında: Binde 7,2
Karar altına alınan uyuşmazlıkkonusu vergi, resim, harç ve benzeri maliyükümler ile bunlara bağlı zam ve cezaların toplam değeri üzerinden (27,00 YTL’den)az olmamak üzere (Bu miktardan evvelce ödenen nispi harç mahsup edilir)
III- Maktu harç:
Yukarıdaki pozisyonlarda gösterilen ve nispi harca tabi tutulmamış olan tarhiyat veya ceza kesme ve diğer işlemlerle ilgili:
a) Vergi mahkemesi ve bölge idare mahkemesi kararlarında 14,00 YTL
b) Danıştay kararlarında 28,90 YTL
c) Bölge idare mahkemesi ve Danıştayın yürütmenin durdurulması kararlarında 28,90 YTL
IV- Suret harçları:
Tarafların isteği üzerine verilecek karar suretleri için karar suretinin her sayfasından (Fotokopiler dahil) 0,80 YTL