Mesajı Okuyun
Old 18-10-2019, 08:30   #2
Av. Hulusi Metin

 
Varsayılan Katkı

Merhaba sayın meslektaşım,

USUL HATASI ve HMK.m.341

1.Savunma Hakkının KISITLANMASINA yönelik esaslı USUL HATASI

2.Savunma hakkını ZEDELEYEN önemli bir usul hatası

3.EMREDİCİ NİTELİKTEKİ USUL KURALLARININ, istinaf aşamasında da resen dikkate alınması gerekir (HMK m. 355) (İzmir BAM, 18. HD., E. 2018/308, K. 2019/612, T. 20.5.2019)
http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/dsp.php?fn=is-izmirbam-18hd-2018-308.htm&kw=`usul+hatas%C4%B1`#fm

4.Davanız “İlk derece mahkemelerinin diğer kanunlarda temyiz edilebileceği veya haklarında Yargıtaya başvurulabileceği belirtilmiş olup da bölge adliye mahkemelerinin görev alanına giren dava ve işlere ilişkin nihai kararlarına karşı, bölge adliye mahkemelerine başvurulabilir.” (HMK.m.341/5) kapsamında olabilir mi?

Saygılar