Mesajı Okuyun
Old 17-10-2019, 10:55   #1
IŞIKDEMİR

 
Varsayılan Usul hatası yapılan yargılamanın istinaf başvurusunun miktar itibariyle kesin olması nedeniyle reddi

İcra hukuk mahkemesince verilen icra emrine itiraz davasının reddine ilişkin karara karşı istinaf başvurusu yapılmıştır.

İstinaf gerekçesi ise (Yargıtay emsalleri de mevcut olduğu üzere) davalıya dava dilekçesi tebliğ edilmeden ve cevap dilekçesi vermesi beklenmeden dosyanın karara (konusuz kaldığından davanın reddine) çıkartılmasıdır.

İstinaf tarafından ise takip miktarının Ek-1/1 maddesinde belirtilen miktarın altında kalması nedeniyle miktar itibariyle kesin olduğundan istinaf başvurusunun reddine karar verilmiştir.


Mahkemece bariz usul hatasıyla yapılan ve sonuçlandırılan bir yargılama sırf miktar itibariyle kesin diye gözardı edilebilir mi? Bu durum birçok hak kaybına, mağduriyete ve deyim yerindeyse istenildiği gibi at koşturulmasına sebebiyet vermez mi?