Mesajı Okuyun
Old 12-04-2012, 17:44   #92
Av. Hatun Olguner

 
Varsayılan nüfusa kayıtlı olmayan kişinin veraset ilamı

YARGITAY
HUKUK GENEL KURULU
E. 1999/2-58
K. 1999/53
T. 3.2.1999
• VERASET DAVASI ( Nüfusa Kayıtlı Olmayan Kişi İçin Veraset Belgesi İstenebilmesi )
• NÜFUSA KAYITLI OLMAYAN KİŞİ ( Kişi Hakkında Veraset Belgesi İstenebilmesi )
743/m.35,39,41
ÖZET : Nüfusta kayıtlı olmayan bir kişi içinde veraset belgesi istenebilir. Murise ait olduğu bildirilen tapu kayıt ve dayanak belgeleri celp edilmeli, davacıdan tanık dahil bu konuda göstereceği diğer delilleri sorulup incelendikten sonra, bir karar verilmelidir. Yerel mahkemenin bu hususları göz önünde bulundurmaksızın davanın reddine karar vermesi isabetsizdir